Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου

Ανώτερη Εκπαίδευση

Στο παρόν στάδιο, λειτουργούν στην Κύπρο δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης σε πανεπιστημιακό και μη-πανεπιστημιακό επίπεδο.

Δημόσια Πανεπιστήμια

 • Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ιδιωτικά Πανεπιστήμια

 • Πανεπιστήμιο Frederick
 • Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
 • Πανεπιστήμιο Nεάπολις - Πάφος
 • University of Central Lancashire - Cyprus
 • Philips University
 • American University of Cyprus (AUCY)
 • Πανεπιστήμιο Λεμεσού
 • American University of Beirut – Mediterraneo (AUB Mediterraneo)

Δημόσιες Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο προσφέρεται επίσης από αριθμό Δημόσιων Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καμία από τις οποίες δεν έχει καθεστώς πανεπιστημίου. Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ), το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προσφέρει μεταπτυχιακά ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στη Δημόσια Διοίκηση. Τα υπόλοιπα Δημόσια Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης προσφέρουν επαγγελματικά προγράμματα σπουδών, η διάρκεια των οποίων εκτείνεται από 1 μέχρι 3 ακαδημαϊκά έτη. Τα προγράμματα αυτά δεν παρέχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών δευτέρου κύκλου. Απαραίτητες προϋποθέσεις για εισαγωγή σε αυτά τα Δημόσια Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης είναι η κατοχή απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης ή ισότιμου προσόντος και η επιτυχία σε εισαγωγικές εξετάσεις. Τα προγράμματα σπουδών τους θεωρούνται αξιολογημένα. Μετά την ψήφιση του Περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμου του 2015 έως 2021, Αρμόδια Αρχή για την αξιολόγηση-πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών τους είναι ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.

Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Στο παρόν στάδιο λειτουργούν στην Κύπρο 45 Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ). Οι ΙΣΤΕ δεν έχουν καθεστώς πανεπιστημίου αλλά προσφέρουν τόσο ακαδημαϊκούς όσο και επαγγελματικούς κλάδους σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα Προγράμματα Σπουδών τους αξιολογούνται από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Δομή του Εκπαιδευτικού Συστήματος της Κύπρου 07/04/2022