Διεθνείς συμφωνίες

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) καταβάλλει έντονες προσπάθειες για περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων της Κύπρου με άλλες χώρες στον τομέα της Ανώτερης Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις και προκλήσεις τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει το εκπαιδευτικό της σύστημα διεθνώς αλλά πρωτίστως στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δημιουργία ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτερης Εκπαίδευσης, όπως προκύπτει από τη διαδικασία της Μπολόνιας. 

Η υπογραφή Συμφωνιών και Μνημονίων Συναντίληψης με άλλες χώρες στους τομείς της ΑΕ συμβάλλει θετικά στην προώθηση των ανταλλαγών φοιτητών/τριών και ακαδημαϊκών, ενώ προωθεί και διευκολύνει τη συνεργασία των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης σε κοινά εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα. Διευκολύνει, επίσης, τους/τις φοιτητές/τριες εάν και εφόσον το επιθυμούν, να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο άλλο κράτος, γεγονός που συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου για την κινητικότητα στην ΑΕ.

Συμφωνίες για την Ανώτερη Εκπαίδευση, τις Επιστήμες και την Αμοιβαία Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών

ΘέμαΑρχείο
Γερμανία
Ο περί Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Αμοιβαία Αναγνώριση της Ισοτιμίας Τίτλων Σπουδών Ανώτερης Εκπαίδευσης (Κυρωτικός) Νόμος του 2006
Ιταλία
«Ο περί Συμφωνίας μεταξύ της Ιταλικής και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Αμοιβαία Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών Για Συνέχιση Σε Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης Των Δύο Χωρών (Κυρωτικός) Νόμος του 2009»
Ρουμανία
«Ο περί Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ρουμανίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Αμοιβαία Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών για Πρόσβαση και Συνέχιση Σπουδών σε Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης των Δύο Χωρών (Κυρωτικός) Νόμος του 2010»
Ρωσία
«Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την Αμοιβαία Αναγνώριση της Εκπαίδευσης, των Προσόντων και των Ακαδημαϊκών Τίτλων Σπουδών (Κυρωτικός) Νόμος του 2017»
Κίνα
«Συμφωνία για την Αμοιβαία Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών Ανώτερης Εκπαίδευσης μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας»
Αρμενία
«Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας σχετικά με την Αμοιβαία Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών για Εισδοχή και Συνέχιση Σπουδών σε Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης των Δύο Κρατών (Κυρωτικός) Νόμος του 2017»
Ιορδανία
«Ο περί της Συμφωνίας για την Αμοιβαία Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών Ανώτερης Εκπαίδευσης για πρόσβαση και συνέχιση σπουδών σε Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2018»
Ελλάδα
Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας εκ μέρους της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εκ μέρους της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με την Αμοιβαία Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Πανεπιστημιακών Τίτλων Σπουδών Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλων Εγκεκριμένων Ιδρυμάτων