Οικονομικές Παροχές σε Φοιτητές/Φοιτήτριες

Κουπόνια σίτισης

Κάθε εξάμηνο η Κυπριακή Κυβέρνηση, βάσει σχετικών αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, παραχωρεί επίδομα σίτισης σε όλους τους Έλληνες υπηκόους ή Έλληνες της Διασποράς, ανεξάρτητα από τον τρόπο εισδοχής τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, νοουμένου ότι οι οικογένειές τους διαμένουν στο εξωτερικό και δεν τους έχει δοθεί υποτροφία από αυτές που παραχωρεί η Κυπριακή Κυβέρνηση.
 
Σε κάθε δικαιούχο χορηγούνται κουπόνια σίτισης αξίας €7,00 το καθένα για κάθε εργάσιμη μέρα του ακαδημαϊκού έτους.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του πανεπιστημίου τους.

Επιχορήγηση Φοιτητικών Οργανώσεων του Εσωτερικού και του Εξωτερικού

Η Κυπριακή Δημοκρατία παρέχει οικονομική στήριξη σε φοιτητικές ενώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού.  Συγκεκριμένα, το Μάρτιο κάθε έτους, αποστέλλονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε όλες τις φοιτητικές οργανώσεις, εσωτερικού και εξωτερικού, επιστολές με τις οποίες τους ζητείται να υποβάλουν αίτηση για επιδότηση, παραθέτοντας τον αριθμό των μελών που εκπροσωπούν και το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων τους.  Με βάση τις αιτήσεις και τα στοιχεία που αποστέλλονται κατανέμεται στις φοιτητικές οργανώσεις το ποσό που είναι εγκεκριμένο στον προϋπολογισμό του έτους.