Παράνομα Τουρκοκυπριακά "Πανεπιστήμια"

Τα «πανεπιστήμια» που λειτουργούν σε εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα οποία παραμένουν υπό τουρκική στρατιωτική κατοχή από το 1974, είναι «εκπαιδευτικά ιδρύματα» που λειτουργούν παράνομα, αφού δεν συμμορφώνονται με τις σχετικές Νομοθεσίες και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, που αφορούν στην Ανώτερη Εκπαίδευση. Επομένως, τα «ιδρύματα» αυτά, όπως και οι «τίτλοι σπουδών» που απονέμουν δεν αναγνωρίζονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και ως εκ τούτου δεν αναγνωρίζονται από κανένα κράτος πλην της Τουρκίας. Επιπλέον, τα «πανεπιστήμια» αυτά λειτουργούν κάτω από την καλούμενη «νομοθεσία» της λεγόμενης «Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου» («ΤΔΒΚ»), η οποία, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο, είναι μια παράνομη οντότητα που δεν αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα, με μόνη εξαίρεση αυτή της Τουρκίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.