Έντυπα

Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ι.Σ.Τ.Ε.)

Κωδικός ΕντύπουΘέμαΑρχείο
ΥΠΠΑΝ ΔΑΕ 001 Δήλωση για Ίδρυση και Λειτουργία ΙΣΤΕ
ΥΠΠΑΝ ΔΑΕ 001.1 Αναλυτική Κατάσταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων για Ίδρυση ΙΣΤΕ
ΥΠΠΑΝ ΔΑΕ 001.2 Αναλυτική Κατάσταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων
ΥΠΠΑΝ ΔΑΕ 002 Προσωπικό Δελτίο Νέου Μέλους Διδακτικού Προσωπικού
ΥΠΠΑΝ ΔΑΕ 005 Κατάλογος Διδακτικού Προσωπικού
ΥΠΠΑΝ ΔΑΕ 006 Αναλυτική Κατάσταση Φοιτητών Φοιτητριών ΙΣΤΕ
ΥΠΠΑΝ ΔΑΕ 007 Συνοπτική Κατάσταση Φοιτητών Φοιτητριών ΙΣΤΕ
ΥΠΠΑΝ ΔΑΕ 008.1 Χώρα Προέλευσης Φοιτητών Φοιτητριών Τρίτων Χωρών ΙΣΤΕ
ΥΠΠΑΝ ΔΑΕ 009.1 Σύνολο και Χώρα Προέλευσης Φοιτητών Φοιτητριών Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΙΣΤΕ
ΥΠΠΑΝ ΔΑΕ 008 Ονομαστικός Κατάλογος Φοιτητών Φοιτητριών Τρίτων Χωρών ΙΣΤΕ
ΥΠΠΑΝ ΔΑΕ 009 Προσόντα Διδακτικού Προσωπικού κατά Κλάδο Σπουδών ΙΣΤΕ
ΥΠΠΑΝ ΔΑΕ 010 Διοικητικά Στοιχεία Λειτουργίας ΙΣΤΕ
ΥΠΠΑΝ ΔΑΕ 016 Δήλωση για Μεταβολή των Κτιριακών Εγκαταστάσεων και του Εξοπλισμού ΙΣΤΕ
ΥΠΠΑΝ ΔΑΕ 018 Δήλωση για Μεταβολή Στοιχείων του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ΙΣΤΕ
ΥΠΠΑΝ ΔΑΕ 019 Κατάλογος Φοιτητών Φοιτητριών από Τρίτες Χώρες των Ξενοδοχειακών Κλάδων Σπουδών ΙΣΤΕ -Πρακτική Εξάσκηση- 
ΥΠΠΑΝ ΔΑΕ 019.1 Κατάσταση Φοιτητών Φοιτητριών ΙΣΤΕ με Κλάδους Σπουδών στα Ξενοδοχειακά
ΥΠΠΑΝ ΔΑΕ 020 Αίτηση για Έγκριση των Διδάκτρων και Άλλων Δικαιωμάτων ΙΣΤΕ
ΥΠΠΑΝ ΔΑΕ 020.1 Δήλωση των Διδάκτρων ΙΣΤΕ
ΥΠΠΑΝ ΔΑΕ 020.2 Δήλωση Άλλων Δικαιωμάτων ΙΣΤΕ
ΥΠΠΑΝ ΔΑΕ 024 Δείγματα Διπλωμάτων ΙΣΤΕ (από 1-5)
ΥΠΠΑΝ ΔΑΕ 024 Δείγματα Διπλωμάτων ΙΣΤΕ (από 6-8)
ΥΠΠΑΝ ΔΑΕ 026.1 Δυναμικότητα των Κτιρίων σε Φοιτητές Φοιτήτριες ΙΣΤΕ
ΥΠΠΑΝ ΔΑΕ 037 Ονομαστικός Κατάλογος Αποφοιτησάντων Φοιτητών Αποφοιτησασών Φοιτητριών
ΥΠΠΑΝ ΔΑΕ 041 Δήλωση για Μεταβολή Ιδιοκτήτη Ιδιοκτήτριας ΙΣΤΕ
ΥΠΠΑΝ ΔΑΕ 040 Δήλωση Αλλαγής Επωνυμίας ΙΣΤΕ
ΥΠΠΑΝ ΔΑΕ Κ20 Δείγμα Ωρολόγιου Προγράμματος Διδάσκοντος Διδάσκουσας
ΥΠΠΑΝ ΔΑΕ Σ20 Δείγμα Ωρολόγιου Προγράμματος Κλάδου Σπουδών