Μνημόνια Συναντίληψης για την Ανώτερη Εκπαίδευση, τις Επιστήμες και την Αμοιβαία Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) καταβάλλει έντονες προσπάθειες για περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων της Κύπρου με άλλες χώρες στον τομέα της Ανώτερης Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις και προκλήσεις τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει το εκπαιδευτικό της σύστημα διεθνώς αλλά πρωτίστως στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δημιουργία ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτερης Εκπαίδευσης, όπως προκύπτει από τη διαδικασία της Μπολόνιας.

Η υπογραφή Συμφωνιών και Μνημονίων Συναντίληψης με άλλες χώρες στους τομείς της ΑΕ συμβάλλει θετικά στην προώθηση των ανταλλαγών φοιτητών/τριών και ακαδημαϊκών, ενώ προωθεί και διευκολύνει τη συνεργασία των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης σε κοινά εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα. Διευκολύνει, επίσης, τους/τις φοιτητές/τριες εάν και εφόσον το επιθυμούν, να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο άλλο κράτος, γεγονός που συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου για την κινητικότητα στην ΑΕ.

Μνημόνια Συναντίληψης

Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει υπογράψει τις πιο κάτω Συμφωνίες και Μνημόνια Συναντίληψης για την Ανώτερη Εκπαίδευση:

ΘέμαΑρχείο
Κίνα
Συμφωνία Συνεργασίας στους τομείς της Ανώτερης Εκπαίδευσης και των Επιστημών μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Υπουργείο Παιδείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.
Μνημόνιο Συναντίληψης για τη Συνεργασία στους Τομείς της Ανώτερης Εκπαίδευσης και των Επιστημών μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την περίοδο 2022-2026
Κουβέιτ
Συμφωνία Συνεργασίας στους τομείς της Ανώτερης Εκπαίδευσης και των Επιστημών μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κουβέιτ
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Μνημόνιο Συναντίληψης στους τομείς της Ανώτερης Εκπαίδευσης και των Επιστημών μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
Ιαπωνία
Μνημόνιο Συνεργασίας στους τομείς της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Έρευνας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Επιστημών και Τεχνολογίας της Ιαπωνίας
Ομάν
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Ανώτερης Εκπαίδευσης του Σουλτανάτου του Ομάν στους τομείς των Επιστημών και της Ανώτερης Εκπαίδευσης
Ιράν
Μνημόνιο Συναντίληψης για τη Συνεργασία στους τομείς των Επιστημών, της Έρευνας και της Τεχνολογίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Επιστημών, Έρευνας και Τεχνολογίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν
Κατάρ
Μνημόνιο Συναντίληψης στον τομέα της Εκπαίδευσης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ
Μνημόνιο Συναντίληψης για τη συνεργασία στους τομείς της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Έρευνας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ
Ουγγαρία
Μνημόνιο Συναντίληψης για τη Συνεργασία στους Τομείς της Ανώτερης Εκπαίδευσης και Έρευνας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισμού και Καινοτομίας της Ουγγαρίας