Άδεια Παραμονής

Οι υποψήφιοι φοιτητές από το Πακιστάν και την Μπαγκλαντές, υποβάλλονται, πέραν της υποβολής των απαραίτητων Εκπαιδευτικών και άλλων Εγγράφων που πρέπει να συνοδεύουν την αίτησή τους, και σε προσωπική συνέντευξη, η οποία λαμβάνει χώρα στα Προξενεία της Κύπρου στις χώρες προέλευσής τους. Για να τους επιτραπεί η είσοδος στην Κύπρο απαιτείται η εξασφάλιση θεώρησης εισόδου από τις Προξενικές Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις χώρες προέλευσής τους.

Οι υποψήφιοι φοιτητές από άλλες τρίτες χώρες, εκτός Πακιστάν και Μπαγκλαντές, χρειάζεται να εξασφαλίσουν άδεια εισόδου από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ώστε να τους επιτραπεί η είσοδος στην Κύπρο.

Εντός δέκα ημερών από την άφιξη του/της υποψήφιου/ας φοιτητή/τριας στην Κύπρο απαιτείται, επίσης, η υποβολή αίτησης στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για χορήγηση άδειας διαμονής.

Οι υποψήφιοι/ες φοιτητές/τριες μπορούν να λάβουν πληροφόρηση για τις διαδικασίες για την εξασφάλιση θεώρησης / άδειας εισόδου στην Κύπρο από τις Διπλωματικές Αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις χώρες προέλευσής τους.

Πληροφορίες σχετικά με τις Διπλωματικές Αποστολές της Κύπρου στο εξωτερικό βρίσκονται στον ιστότοπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.