Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και δέχτηκε τους πρώτους προπτυχιακούς και τους πρώτους μεταπτυχιακούς του φοιτητές το 1992 και το 1997 αντίστοιχα. Στο παρόν στάδιο το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει πετύχει αναγνώριση από τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και έχει κερδίσει την εκτίμηση της Κυπριακής Κοινωνίας για το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας και έρευνας. Οι κύριοι στόχοι του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η προώθηση της επιστήμης και της γνώσης μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας και η δημιουργία του κατάλληλου υπόβαθρου για την πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου.

Έρευνα:

Η έρευνα είναι μία από τις κύριες δραστηριότητες του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακοί συνεργάτες συμβάλλουν σημαντικά στην έρευνα που διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα ερευνητικά προγράμματα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων τα οποία αντιστοιχούν στους τομείς ενδιαφέροντος ή στην ειδικότητα του υφιστάμενου ακαδημαϊκού προσωπικού. Τα ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούνται είτε από τον προϋπολογισμό του πανεπιστημίου είτε από διάφορους οργανισμούς από την Κύπρο και το εξωτερικό, και ειδικότερα, από Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεργάζεται επίσης, μέσω διακρατικών ή διαπανεπιστημιακών συμφωνιών, με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού με σκοπό την προώθηση της επιστημονικής έρευνας, της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών. Στο παρόν στάδιο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεργάζεται με περίπου 120 πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα παγκοσμίως.

Ακαδημαϊκό Προσωπικό:

Το ακαδημαϊκό προσωπικό συμμετέχει ενεργά στο διεθνές ακαδημαϊκό και ερευνητικό γίγνεσθαι μέσω δημοσιεύσεων επιστημονικών άρθρων σε διεθνή περιοδικά και μέσω της συμμετοχής του σε διεθνή συνέδρια, σεμινάρια και συμπόσια.

Το ακαδημαϊκό προσωπικό απαρτίζεται από εγνωσμένου κύρους Κύπριους και Έλληνες ακαδημαϊκούς, όπως επίσης και από ακαδημαϊκούς από το εξωτερικό οι οποίοι έχουν διαπρέψει για το ακαδημαϊκό τους έργο σε πανεπιστήμια της Ευρώπης, της Αμερικής και άλλα γνωστά πανεπιστήμια στον κόσμο.

Σχολές και Τμήματα:

Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργούν οι ακόλουθες Σχολές με τα Τμήματά τους:

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Σχολές και Τμήματα Πανεπιστημίου Κύπρου 22/09/2020

Εισαγωγή φοιτητών:

Περίπου 1000 προπτυχιακοί φοιτητές γίνονται δεκτοί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου κάθε χρόνο. Οι προπτυχιακοί φοιτητές, στην πλειοψηφία τους, γίνονται δεκτοί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, βάσει των Παγκύπριων Εξετάσεων οι οποίες είναι εισαγωγικές εξετάσεις που διοργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές γίνονται δεκτοί στο πανεπιστήμιο βάσει άλλων κριτηρίων και διαδικασιών που συνάδουν με τις καθιερωμένες πρακτικές σε πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής.

Διεθνείς φοιτητές οι οποίοι κατέχουν απολυτήριο εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης αναγνωρισμένης από τις αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία λειτουργεί και οι οποίοι κατέχουν καλή γνώση της Ελληνικής ή/και της Τουρκικής μπορούν να γίνουν δεκτοί βάσει των εξετάσεων GCE ή GCSE ή άλλων παρόμοιων εξετάσεων ή βάσει επιτυχίας σε ειδικές εξετάσεις οι οποίες διοργανώνονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Γλώσσα Διδασκαλίας:

Οι επίσημες γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική και η Τουρκική, οι οποίες είναι και οι επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε μεταπτυχιακά διαπανεπιστημιακά προγράμματα μπορούν να χρησιμοποιούνται και άλλες γλώσσες. Σε αριθμό τμημάτων, όπως για παράδειγμα το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών και το Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών, χρησιμοποιούνται ως γλώσσες διδασκαλίας τα Αγγλικά και τα Γαλλικά αντίστοιχα.

Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς:

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μέλος της Κοινότητας Μεσογειακών Πανεπιστημίων (CMU) και του Δικτύου Πανεπιστημίων από τις Πρωτεύουσες της Ευρώπης (UNICA), του Συνδέσμου Πανεπιστήμιων της Κοινοπολιτείας (ACU), του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Πανεπιστημίων (EUA), του Συνδέσμου Αραβικών και Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (AEUA) και του LEONET. Το πανεπιστήμιο έχει επίσης εγκαθιδρύσει στενή συνεργασία με αριθμό διεθνών οργανισμών όπως η UNESCO, η CEPES και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει πρόσφατα ιδρύσει το δικό του γραφείο στις Βρυξέλλες. Ο κυριότερος σκοπός του Ευρωπαϊκού Γραφείου Συνεργασίας στις Βρυξέλλες είναι η παροχή έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες αφορούν το Πανεπιστήμιο, για την καλύτερη ενημέρωση των ατόμων που ασχολούνται με την έρευνα, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

Κινητικότητα:

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει στο Πρόγραμμα SOCRATES / ERASMUS από το ακαδημαϊκό έτος 1998 – 1999. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αριθμό δραστηριοτήτων μια από τις οποίες είναι και η ανταλλαγή φοιτητών και ακαδημαϊκού προσωπικού. Το πρόγραμμα ανταλλαγής έχει ως στόχο τη δημιουργία ευκαιριών για κινητικότητα, με σκοπό την αλληλογνωριμία και την κατανόηση μεταξύ των λαών της Ευρώπης και ιδιαίτερα της νέας γενιάς.

Κατά την περίοδο 1998 – 2005, 364 φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου φοίτησαν σε συνεργαζόμενα Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ενώ το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχτηκε γύρω στους 186 φοιτητές μέσω του προγράμματος ERASMUS. 60 μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού συμμετείχαν σε ανταλλαγές. Μέσα στο πλαίσιο του Προγράμματος SOCRATES / ERASMUS για το 2005 – 2006, το Πανεπιστήμιο Κύπρου υπέγραψε 175 διμερείς συμφωνίες για συνεργασία με 110 πανεπιστήμια σε 19 Ευρωπαϊκές χώρες.

Υπηρεσίες προς τους Φοιτητές:

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας είναι η αρμόδια υπηρεσία για θέματα εγγραφής σε μαθήματα, έκδοσης πιστοποιητικών, εξεύρεσης στέγης, δημιουργίας και ανάπτυξης φοιτητικών ομίλων, παροχής πληροφοριών για μεταπτυχιακές σπουδές, εξεύρεσης εργασίας, επαγγελματικής αποκατάστασης κ.ο.κ. Το πανεπιστήμιο παρέχει επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες για προσωπικά ή/και ακαδημαϊκά θέματα που ενδεχομένως να επηρεάζουν την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία των φοιτητών. Το Γραφείο Σταδιοδρομίας του πανεπιστημίου παρέχει πληροφορίες για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και υποτροφίες στο εξωτερικό. Το Γραφείο παρέχει επίσης βοήθεια στους φοιτητές για να επιλέξουν μια ικανοποιητική καριέρα για το μέλλον. Επιπλέον, οργανώνει ετησίως την «Ημέρα Σταδιοδρομίας», σεμινάρια καθώς και άλλες εκδηλώσεις που σχετίζονται με την εργοδότηση και τις μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

Στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου παρέχεται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα δημόσια νοσηλευτήρια όταν παρουσιάσουν τη φοιτητική τους ταυτότητα. Το Κέντρο Υγείας, το οποίο λειτουργεί στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου προσφέρει πρώτες βοήθειες και συμβουλές πάνω σε θέματα υγείας, ενώ παράλληλα διοργανώνει εκστρατείες πρόληψης και αιμοδοσίες.

Το Γραφείο Στέγασης του πανεπιστημίου παρέχει πληροφορίες αναφορικά με το κόστος και τα κριτήρια για στέγαση στις φοιτητικές εστίες οι οποίες άρχισαν να λειτουργούν στη πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Κύπρου Σεπτέμβριο του 2003 (208 κλίνες). Το Γραφείο Στέγασης διατηρεί επίσης κατάσταση με διαμερίσματα και σπίτια προς ενοικίαση όπως επίσης και κατάσταση με τα ονόματα φοιτητών οι οποίοι αναζητούν συγκάτοικο. Οι καταστάσεις διατίθενται σε ενδιαφερόμενους φοιτητές στην αρχή του κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου απολαμβάνουν ένα σύγχρονο ακαδημαϊκό περιβάλλον, το οποίο προσαρμόζεται στις προκλήσεις και τις απαιτήσεις των καιρών, ένα πανεπιστήμιο φανερά εμπλουτισμένο και αναβαθμισμένο, σε σύγκριση με το πανεπιστήμιο της προηγούμενης δεκαετίας.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Λεωφόρος Καλλιπόλεως, 75
Ταχ. Θυρ. 20537
1678 Λευκωσία
Τηλ: 00357 22894000
Τηλεομ: 00357 22892100
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Website: www.ucy.ac.cy