Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Όσον αφορά στη γνώση της αγγλικής γλώσσας, φοιτητής/φοιτήτρια που γίνεται αποδεκτός/η για φοίτηση σε Ίδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου τοποθετείται στον προπαρασκευαστικό κύκλο σπουδών, αν ο βαθμός του στο Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι κάτω του 50%.

Για εισαγωγή σε αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών πτυχιακού επιπέδου και μεταπτυχιακού επιπέδου η πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη προϋπόθεση.

Για τα προγράμματα μεταπτυχιακού επιπέδου απαιτείται «Πολύ Καλή Γνώση» της Αγγλικής σε επίπεδο Β2- Γ1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Για τα πτυχιακά προγράμματα το ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας είναι το μέσο επίπεδο Β1-Β2 σύμφωνα με το οποίο ο φοιτητής/φοιτήτρια μπορεί να αρχίσει τη φοίτησή του με παράλληλη ενίσχυση της γνώσης της γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς. Τα επίπεδα γνώσης της γλώσσας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης αντιστοιχούν στα πιο κάτω συγκεκριμένα πλαίσια αναφοράς σε διεθνείς εξετάσεις, σύμφωνα με τις επίσημες σελίδες των οργανισμών που προσφέρουν τις εξετάσεις αυτές. Ενδεικτικά μια βαθμολογία 5.5-6.5 ανταποκρίνεται σε γνώσεις επιπέδου Β2 (Lower), ενώ η βαθμολογία 8.5-9 είναι επιπέδου C2 (Proficiency).

ΠΙΝΑΚΑΣ: Αντιστοιχίες αποτελεσμάτων διεθνών εξετάσεων με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς

University of Cambridge Exams IELTS TOEFL(IBT) Common European Framework
CPE Certificate of Proficiency in English 8.5 – 9 88-120 C2
CAE Certificate in Advanced English 7 – 8 70-88 C1
FCE First Certificate in English 5.5 – 6.5 50-70 B2
PET Preliminary English Test 4.0-5.0 10-50 B1