Προγράμματα Δικαιόχρησης (franchise)

Για να δείτε τα προσφερόμενα προγράμματα με τη μέθοδο της δικαιόχρησης από τις Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία έχουν εξεταστεί από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) και πληρούν όλες τις Προϋποθέσεις παροχής διασυνοριακής εκπαίδευσης όπως αυτές απαριθμούνται στο Άρθρο 11 του σχετικού Νόμου, πατήστε εδώ, και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το όνομα της Σχολής στη στήλη που φέρει την ονομασία: Ίδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Κύπρο.