Σχολή Ξεναγών

Παρακαλώ επικοινωνήστε με την κ. Κυριακίδου Λενιώ, Πρόεδρο Διοικούσας Επιτροπής Σχολής Ξεναγών στο τηλέφωνο 22691252.