Σχολή Ξεναγών

Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ. Βάκη Λοϊζίδη, Πρόεδρο Διοικούσας Επιτροπής Σχολής Ξεναγών στο τηλέφωνο 22691131.