Διασφάλιση Ποιότητας

Η Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης του ΥΠΠΑΝ δίνει μεγάλη βαρύτητα στη διασφάλιση και πιστοποίηση της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης που προσφέρουν τα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου. Η διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση θεωρείται και ως σημείο αναφοράς τόσο για τη Διαδικασία της Μπολόνια όσο και για την ευρωπαϊκή ατζέντα εκσυγχρονισμού της Ανώτερης Εκπαίδευσης. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια δημιουργήθηκε, τον Νοέμβριο του 2015, ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ). Ο Φορέας ΔΙΠΑΕ είναι η αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση και πιστοποίηση της ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση στην Κύπρο και αποσκοπεί στην ενίσχυση των εσωτερικών και εξωτερικών διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας στα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και τις Κατευθυντήριες Γραμμές.

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στον ιστότοπο του Φορέα ΔΙΠΑΕ.