Υπηρεσία Εξετάσεων

Γενικές Πληροφορίες

Αποστολή της Υπηρεσίας Εξετάσεων, η οποία υπάγεται στη Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης, είναι η διοργάνωση και διεξαγωγή έγκυρων και αξιόπιστων εξετάσεων, με στόχο την αντικειμενική αξιολόγηση των συμμετεχόντων υποψηφίων. Οι εξετάσεις που διοργανώνει η Υπηρεσία Εξετάσεων εμπίπτουν στις εξής δύο κατηγορίες:

α) Εξετάσεις που διοργανώνονται και διεξάγονται αποκλειστικά από την Υπηρεσία Εξετάσεων, οι οποίες εξυπηρετούν εκπαιδευτικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των Παγκύπριων Εξετάσεων και των Γραπτών Εξετάσεων του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση για εγγραφή και κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων Εκπαιδευτικών.

β) Εξετάσεις που διοργανώνονται και διεξάγονται από την Υπηρεσία Εξετάσεων σε συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες και Οργανισμούς, που υποβάλλουν αίτημα διεξαγωγής εξετάσεων για σκοπούς προσλήψεων, προαγωγών, πιστοποιήσεων επαγγελματικών προσόντων, διαπιστώσεων επάρκειας διάφορων επιπέδων γλωσσών, συμπεριλαμβανομένων και των εξετάσεων για την εγγραφή στο Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών.

γ) Εξετάσεις για Πρόσληψη στη Δημόσια Υπηρεσία.
Ωράριο Εξυπηρέτησης Κοινού
Τηλεφωνική εξυπηρέτηση
Δευτέρα - Παρασκευή: 8:00π.μ.–3:00μ.μ.

Παραλαβή Αιτήσεων (Ταμείο) Δευτέρα - Παρασκευή: 8:00π.μ. – 3:00μ.μ.

Τηλέφωνα Εξυπηρέτησης Κοινού
22582900, 22582901, 22582904
Τηλεομοιότυπο
22311288

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ταχυδρομική Διεύθυνση
Υπηρεσία Εξετάσεων
Μεγάρων 23
Στρόβολος, 2032
Λευκωσία
Τ.Θ. 28777

Παγκύπριες Εξετάσεις

Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης οργανώνει και επιβλέπει τη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων. Οι Παγκύπριες Εξετάσεις πραγματοποιούνται τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου κάθε έτους. Τα αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων δίνονται στα σχολεία για την έκδοση Απολυτηρίων στους υποψηφίους. Τα αποτελέσματα για εισαγωγή στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας ανακοινώνονται περί τα τέλη Ιουνίου και Αυγούστου αντίστοιχα.

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στον ιστότοπο της Υπηρεσίας Εξετάσεων.

Σχολές Καλών Τεχνών

Οι Σχολές/Τμήματα Καλών Τεχνών της Ελλάδας εμπίπτουν στις Σχολές με ειδικό σύστημα πρόσβασης. Η Υπηρεσία Εξετάσεων διοργανώνει τις Εξετάσεις εισαγωγής στις Ανώτατες Σχολές Ελλάδας και τις Εξετάσεις για εισδοχή στο Τμήμα Καλών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Λεπτομέρειες ανακοινώνονται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στον ιστότοπο της Υπηρεσίας Εξετάσεων.

Εξετάσεις Ελληνικής Δακτυλογραφίας και Στενογραφίας

Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης οργανώνει και επιβλέπει τη διεξαγωγή των Εξετάσεων Ελληνικής Δακτυλογραφίας και Στενογραφίας. Οι Εξετάσεις αυτές πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από την Υπηρεσία Εξετάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στον ιστότοπο της Υπηρεσίας Εξετάσεων.

Εξετάσεις πιστοποίησης διαφόρων επιπέδων γλωσσών

Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης οργανώνει και επιβλέπει τη διεξαγωγή της εξέτασης διαπιστώσεων επάρκειας διάφορων επιπέδων γλωσσών. Το πρόγραμμα εξετάσεων για κάθε έτος αναρτάται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων.
  • Βασική Γνώση Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Α2) για Μετανάστες και Αλλοδαπούς
  • Εξετάσεις Πιστοποίησης Μέτριας Γνώσης Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Β1)
  • Εξετάσεις Πιστοποίησης Πολύ Καλής Γνώσης Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Γ1)
  • Εξετάσεις Πιστοποίησης Άριστης Γνώσης Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Γ2)
  • Εξετάσεις Πιστοποίησης Καλής Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Β2)
  • Εξετάσεις Πιστοποίησης Πολύ Καλής Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Γ1)
  • Εξετάσεις Πιστοποίησης Άριστης Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Γ2)
Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στον ιστότοπο της Υπηρεσίας Εξετάσεων.

Γραπτές Εξετάσεις του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση για εγγραφή και κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων Εκπαιδευτικών

H Υπηρεσία Εξετάσεων ανέλαβε, σύμφωνα με τον περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικό) (Αριθμός 2) Νόμο του 2015, τη διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων για εγγραφή και κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων Εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με την εν λόγω Νομοθεσία και τους σχετικούς με αυτήν Κανονισμούς, θα πρέπει, για σκοπούς πρόσληψης στην Δημόσια Εκπαίδευση, να διεξάγονται γραπτές Εξετάσεις Διορισίμων Εκπαιδευτικών κάθε δύο χρόνια. Οι Γραπτές Εξετάσεις του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση διεξήχθησαν για πρώτη φορά τον Νοέμβριο 2017 και τον Νοέμβριο του 2019 ακολούθησαν οι επόμενες εξετάσεις.

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στον ιστότοπο της Υπηρεσίας Εξετάσεων.

Εξετάσεις για πρόσληψη στον Δημόσιο Τομέα

Η Ειδική Επιτροπή, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων, είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των Γραπτών Εξετάσεων αναφορικά με τη Δημόσια Υπηρεσία, για την οποία εφαρμόζονται οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990 έως 2020, έχει αναθέσει στην Υπηρεσία Εξετάσεων την αρμοδιότητα διοργάνωσης και διεξαγωγής των πιο πάνω εξετάσεων για τα έτη 2018, 2019 και 2020.

Οι ετήσιες γραπτές εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2018 για θέσεις εισδοχής στη Δημόσια Υπηρεσία των οποίων:
α) η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή Δίπλωμα Τριετούς Μεταλυκειακού Κύκλου Σπουδών,
β) η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν.

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στον ιστότοπο της Υπηρεσίας Εξετάσεων.